Tarieven en vergoeding

Een sessie kost € 89,- en duurt 60 minuten.

Er wordt per 15 minuten gefactureerd. Het berekende tarief is gebaseerd op de behandeltijd en de geïnvesteerde tijd waar je als cliënt geen zicht op hebt; de sessievoorbereiding, de verslaglegging en de voortdurende professionalisering en de daaraan verbonden kosten. Door middel van literatuurstudie, training, na- en bijscholing blijf ik up to date.

Factuur

Je ontvangt van mij een factuur via de e-mail. Hierna heb je 7 dagen de tijd om het bedrag over te maken. Bij achterstallige betaling ben ik helaas genoodzaakt de behandeling te staken.

Afspraak annuleren

Als je genoodzaakt bent een afspraak te annuleren of te verzetten, neem dan 24 uur voor aanvang van de afspraak contact met mij op, ik zal dan geen kosten in rekening brengen. Mocht ik de telefoon niet kunnen beantwoorden spreek dan duidelijk je naam en afspraakgegevens in op de voicemail of stuur een e-mail. Indien je korter dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt deze wel in rekening te brengen, ongeacht de reden van de afzegging (dus ook bij overmacht).

Vergoeding zorgverzekering

Graag wil ik heel duidelijk naar je zijn: vergoeding betekent niet gratis. Dit heeft alles te maken met het eigen risico en aanvullende verzekeringen. Dit geldt dus voor elke psycholoog, praktijk en instelling.

Mijn therapie wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed, andere vergoeden een bepaald aantal sessies of een percentage van het factuurbedrag, en sommige vergoeden helemaal niets. Vraag even goed na hoe het zit met jouw zorgverzekeraar zodat je daar duidelijkheid over hebt. Hierbij heb je de volgende gegevens van mij nodig:

AGB code: 94060919
Praktijk AGB code: 94060923
NIP registratienummer: 217287

Verdere mogelijkheden om vergoeding te verkrijgen zijn:

 • via je werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd)
 • via het UWV
 • via het Centrum Indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nl
 • via een Persoons Gebonden Budget, zie www.pgb.nl
 • via studiefondsen

Jouw voordelen

 • Je hoeft niet te wachten
  De meeste psychologen die buiten de basisvergoeding vallen hebben geen wachtlijsten en kunnen je ook heel goed doorverwijzen als dat nodig is.
 • Een persoonlijke benadering
  Kleinere praktijken zoals die van mij, besteden in de regel meer aandacht aan hun cliënten. Je bent geen nummer, je komt als je me belt bij mij terecht, het is persoonlijker, directer en we werken met meer persoonlijke toewijding.
 • De klacht en de behandeling worden niet gemeld bij de ziektekostenverzekeraar
  Veel mensen vinden het fijn om hun psychische klachten of problemen voor zichzelf te houden en vinden het dus vervelend om een hele tijd later keer op keer geconfronteerd te worden met die ene periode uit hun leven.
 • Je krijgt het aantal sessies dat je nodig hebt.
  Jij en ik samen bepalen hoeveel sessies je nodig hebt en wanneer we stoppen met de behandeling. De zorgverzekeraar heeft hierover niets te zeggen, in tegenstelling tot de psychologen die wel binnen de basisvergoeding vallen.

Relatietherapie wordt sinds 1 januari 2013 niet meer vergoed

Sinds 1 januari 2013 is relatietherapie uit de basis zorgverzekering gehaald. Dit betekent dat de kosten voor relatietherapie, bij elke praktijk en instelling, volledig voor jullie eigen rekening komen.