06 152 389 53

Behandelmethoden

Hieronder vind je de verschillende behandelmethoden die ik kan toepassen.

Mindfulness

Iedereen kent het; je bent druk, gehaast, vliegt maar door en hebt weinig tijd om even stil te staan bij jezelf, tijd om even pas op de plaats te maken. We zijn allemaal geneigd om nare gevoelens en gedachten weg te drukken of te willen controleren. Maar juist dat speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en/of voortduren van psychische problemen.

Met mindfulness train je je aandacht, stap je af van de automatische piloot. Je leert je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen toe te laten, zonder er iets aan te willen veranderen. Je ontdekt je eigen onbewuste gewoontepatronen en richt je aandacht op de emotionele lading bij die patronen, om ze vervolgens te gaan doorbreken. Je verwelkomt al je ervaringen zonder oordeel en met vriendelijke en nieuwsgierige aandacht. Zo ontwikkel je inzicht, wijsheid en ruimte en ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen.

Het is vooral een heel praktische methode waarin je leert om op een andere manier om te gaan met je eigen problematiek.

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie geeft, het zegt het eigenlijk al, inzicht in het ontstaan van je klachten en problemen en je persoonlijke levensgeschiedenis.

De psycholoog onderzoekt samen met jou hoe het komt dat je klachten hebt en waardoor die zijn ontstaan. Ook kijk je naar de betekenis die deze problemen voor je hebben. Vaak heb je zelf wel een idee over een verband of samenhang tussen de verschillende problemen. Hoe kijk je tegen jezelf en je problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou je zelf willen veranderen?

Bij inzichtgevende therapie breng je zelf gebeurtenissen, situaties en ervaringen in bij de psycholoog. Deze therapievorm vraagt daarom om eigen initiatief en een actieve bijdrage van jezelf. Door de samenwerking met de psycholoog ontdek je hoe je omgaat met situaties die je lastig vindt. Op die manier krijg je inzicht in jezelf en in je eigen denkpatronen.

Inzichtgevende therapie wordt vaak in combinatie met de andere therapievormen gebruikt. Het is namelijk noodzakelijk om eerst inzicht in je klachten te krijgen alvorens er mee aan de slag te gaan.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is gebaseerd op Mindfulness. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

ACT bestaat uit zes kernprocessen die met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien kunnen worden:

  1. Cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ van je brein te volgen of niet.
  2. Mindfulness: de vaardigheid om zonder oordelen, in het hier en nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.
  3. Acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.
  4. Zelf-als-context: het jezelf leren zien in context met je omgeving; je problemen zijn niet wie je bent.
  5. Verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, etc.
  6. Gecommitteerde actie: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Voice Dialogue

Bij Voice Dialogue wordt je uitgenodigd eens op een andere manier naar jezelf te kijken. Je kunt jezelf beschouwen als een persoon die niet uit één, maar uit een heleboel subpersonen, ikken, bestaat. Je hebt verschillende subpersonen die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten.

Het is leuk om op die manier naar jezelf te kijken. Zo wordt het helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. En je begrijpt makkelijker waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is wat je wilt doen en andersom natuurlijk.

Veel voorkomende subpersonen, die je nu misschien meteen al bij jezelf herkent, zijn de Pleaser, de Pusher, de Rationele Denker, de Innerlijke criticus, en zo zijn er nog veel meer. Door middel van Voice Dialogue ga je ontdekken welke subpersonen er bij jou op de voorgrond staan en welke wat naar achter geschoven zijn. We zoeken uit waarom dat zo is en hoe het anders kan, zodat jij het gevoel krijgt weer zelf achter het stuur van jouw leven te zitten in plaats van één van je subpersonen.

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Emtotionally Focused Therapy (EFT) richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie en kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties.

Jullie bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken. We gaan eerst op zoek naar de patronen binnen jullie relatie. Zodra jullie die herkennen en begrijpen waar die op gebaseerd zijn, kunnen die doorbroken worden. Hierbij zullen jullie merken dat als vanzelf jullie angsten en behoeftes bespreekbaar worden.